Thi tốt nghiệp THPT 2020: Mỗi học sinh phải ngồi cách nhau khoảng cách 120cm

Phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 sỹ tử & phải bảo đảm khoảng cách ít nhất giữa 02 thí sinh ngồi cạnh nhau là 1 trong những,2 mét theo hàng ngang;

Đó là pháp luật của bộ GD&ĐT trong Dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020. Từ đó, về lập danh sách sỹ tử dự thi & xếp phòng thi dự thảo nhu cầu, ở mỗi Hội đồng thi (có một mã riêng  được thống nhất trong toàn quốc) việc lập danh sách thí sinh tham dự cuộc thi được thực hiện theo từng Điểm thi như sau:

Lập danh sách tất cả thí sinh đăng ký tham gia dự thi tại Điểm thi theo thứ tự a, b, c,… Của tên sỹ tử để gán số báo danh; lập danh sách thí sinh theo thứ tự a, b, c,… Của tên thí sinh theo từng bài thi để xếp phòng thi; Xem thêm: Tin tức giáo dục trong nước tại Hit.vn

Mỗi thí sinh có một số báo danh duy nhất; số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thi có 2 chữ số  06 chữ số tiếp theo sau được đánh tăng dần, liên tục từ 000001 đến hết số sỹ tử của Hội đồng thi, bảo đảm an toàn không có sỹ tử trùng số báo danh.

Về xếp phòng thi: thí sinh tự dothí sinh GDTX được sắp xếp tham dự cuộc thi chung với sỹ tử Giáo dục đào tạo trung học phổ thông là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức triển khai thi tại một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT ra quyết địnhbảo đảm có tối thiểu 60% thí sinh giáo dục và đào tạo trung học phổ thông trong tổng số thí sinh của Điểm thi (trong trường hợp đặc biệt cần phải có chủ ý của Bộ GDĐT).

Riêng phòng thi cuối cùng của buổi thi Ngoại ngữ ở mỗi Điểm thi được xếp các thí sinh tham gia dự thi bài thi Ngoại ngữ khác biệt, nhưng phải thu bài riêng theo từng bài thi Ngoại ngữ.

Số phòng thi của mỗi Hội đồng thi được đánh theo thứ tự tăng dần; Mỗi phòng thi có danh sách ảnh của thí sinh trong phòng thi;

Trước cửa phòng thi, phải niêm yết list sỹ tử trong phòng thi của từng buổi thi  trách nhiệm sỹ tử theo luật pháp của quy chế thi.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Mỗi thí sinh ngồi cách nhau 1,2m

Không được mang  sử dụng các thiết bị thu, phát thông tin trong khu vực coi thi

Về dùng thiết bịứng dụng công nghệ thông tin  truyền thông, dự thảo quy chế ghi rõ: Các Hội đồng thi sử dụng nhất thống quan điểm phần mềm quản lý thi do Bộ GDĐT cung cấp; thiết lập hệ thống trao đổi thông tin về kỳ thi đúng chuẩn mực, cập nhật giữa trường phổ thông với sở GDĐT, giữa sở GDĐT với Bộ GDĐT; thực hiện đúng tiến trìnhcấu trúcthời gian ấn hạn xử lý dữ liệu & chế độ báo cáo theo pháp luật trong hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT của Bộ GDĐT.

Hội đồng thi có bộ phận chuyên trách sử dụng máy tính & phần mềm cai quản thi; có địa chỉ thư điện tử  số điện thoại đăng ký với Bộ GDĐT. Tại mỗi Điểm thi phải bố trí 01 điện thoại cố định dùng làm liên hệ với những Hội đồng thi;

Ở các điểm thi không thể sắp xếp được điện thoại thắt chặt và cố định thì sắp xếp 01 điện thoại di động đặt thắt chặt và cố định tại phòng làm việc chính của Điểm thi. Cập nhật tin tức giáo dục tại Hit.vn

Mọi liên lạc qua điện thoại trong khoảng time diễn ra các buổi thi đều phải bật loa ngoài & nghe công khai trước các cán bộ thanh tra tại Điểm thi.

Trong trường hợp rất cần thiếtcó thể bố trí máy tính xách tay tại phòng trực của Điểm thi  bảo đảm máy tính xách tay chỉ được nối mạng internet khi chuyển văn bản báo cáo nhanh cho Hội đồng thi dưới sự tận mắt chứng kiến của cán bộ thanh tra tại Điểm thi.

Không được mang  sử dụng các dòng thiết bị thu, phát thông tin trong khoanh vùng coi thi, chấm thi, phúc khảo.

Xem thêm: Tin tức giáo dục cập nhật nhanh nhất tại Hit.vn

Leave a Reply