Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn? Cần những loại vốn nào?

Vốn là yếu tố quan trọng trong việc thành lập công ty, tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc là để thành lập doanh nghiệp thì cần tối thiểu là bao nhiêu vốn và cụ thể là những loại vốn nào.

Vốn pháp định

Vốn pháp định chỉ có khi doanh nghiệp đang thành lập kinh doanh một số ngành nghề nhất định. Các loại hình kinh doanh yêu cầu vốn pháp định như : ngân hàng (3000 tỷ trở lên), công ty tài chính ( 500 tỷ), bất động sản ( 6 tỷ), dịch vụ đòi nơ ( 2 tỷ), dịch vụ bảo vệ ( 2 tỷ), đưa người đi lao động ở nước ngoài (5 tỷ), sản xuất phim (1 tỷ) , kiểm toán ( 5 tỷ)…

Vốn điều lệ

Còn được gọi là vốn của những cổ đông, thành viên của công ty góp vốn hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định nào đó và được ghi vào Điều lệ của công ty. Sau đó được công ty đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu hoạt động của công ty. Đây là khoản vốn được doanh nghiệp tự do đăng ký và không có ràng buộc gì với quy định của pháp luật, người góp vốn sẽ chịu trách nhiệm trên khoản vốn góp của mình.

Vốn góp của cá nhân hoặc tổ chức ở nước ngoài

Đối với người nước ngoài muốn góp vốn vào một công ty Việt Nam thì có thể góp với tỉ lệ không vượt quá 90% . Và buộc phải chuyển đổi công ty thành công ty có vốn đầu tư nước ngoài.  Với hình thức này thì người nước ngoài có thể góp vốn với 1 tỷ lệ nhất định nào đó vào công ty Việt Nam hoặc có thể sử dụng toàn bộ số vốn ngoại để có thể thành lập công ty 100% với vốn nước ngoài.

Vốn ký quĩ

Vốn ký quỹ chính là số vốn pháp định mà chủ doanh nghiệp đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư nhưng số vốn này phải tồn tại thực tế , nói cách khách chính là số vốn pháp định này sẽ được nằm tại ngân hàng và được ngân hàng xác nhận. Đây là số vốn nằm trong vốn bắt buộc tuy nhiên doanh nghiệp của bạn phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng, nhằm đảm bảo sự hoạt động của công ty. Số tiền ký quỹ này vẫn sẽ được tính lãi và doanh nghiệp có thể tuỳ ý sử dụng tiền lãi này, và khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền doanh nghiệp có thể sử dụng tiền ký quỹ này.

Để có thể xác định xem doanh nghiệp của mình cần bao nhiêu vốn thì người chủ doanh nghiệp phải tìm hiểu, xem xét thật kỹ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp: http://thanhlapcongtylv.com/thanh-lap-cong-ty/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-uy-tin-tai-ha-noi/

Leave a Reply